USŁUGI STOMATOLOGICZNE DEFINICJA

USŁUGI STOMATOLOGICZNE DEFINICJA


26.09.2011

 · Definicja powołana przez ETS, w tym wyroku jest bardzo zbliżona do obecnie obowiązujących regulacji u.p.t.u. W pojęciu usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia zawierają się również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych.

Każda branża wytwarza specyficzny słownik pojęć. Nie zawsze są one znane i zrozumiałe dla zwykłego użytkownika. Wkraczając w świat np. stomatologów, ortodontów lub protetyków, niekoniecznie wiemy, co kryje się za pojęciem implant, korona, leczenie kanałowe.

Definicja Unit stomatologiczny. Co to znaczy: Poprawny wybór i dopasowanie unitu do indywidualnych potrzeb to najtrudniejsze zadanie, jakie staje przed lekarzem, decyzyjnym się na zakup nowego sprzętu. A wybór musi być przemyślany, bo unit służy lekarzowi średnio 10-15 lat. Najlepiej gdyby jego konstrukcja była tzn. otwartą, a więc umożliwiającą w dowolnym czasie jego rozbudowę ...

Katalog usług zwolnionych z VAT zawarty jest w art. 43 ustawy o VAT. W ust. 1 pkt 18 tego przepisu wymienione są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu ...

Usługi stomatologiczne podrożeją - definicja Co znaczy: Należy się spodziewać znacznego wzrostu cen usług stomatologicznych po przystąpieniu Polski do UE - twierdzi Adam Kozierkiewicz z Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ w Krakowie.

Rabat na usługi stomatologiczne w sieci placówek LUXMED i Dent-a-Medical Rabaty w ramach programu Zdrowie Piękno Harmonia Szczegółowe definicje usług Portal Pacjenta Platforma internetowa umożliwiająca przeglądanie grafiku pracy lekarzy, rezerwację i odwoływanie wizyt. Pacjenci po

To wcześniejsze zwolnienie obejmowało do końca 2010 roku: 1) Usługi medyczne świadczone przez szpitale 2) Usługi medyczne świadczone przez przychodnie i prywatne praktyki lekarskie 3) Usługi stomatologiczne 4) Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego pozostałe, (w tym np. usługi świadczone przez fizykoterapeutów i inne osoby zajmujące się usługami paramedycznymi - łącznie z usługami w …

Nieodpłatne usługi dostępne są tylko w tych poradniach, na które Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł z placówką medyczną umowę. Pacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród tylko tych poradni, które taką umowę posiadają. Należy pamiętać, że lekarz kierujący zobowiązany jest określić rodzaj poradni, do której nas ...

Często przedsiębiorcy mają dylemat co wpisać w polu nazwa towaru/usługi na fakturze. Poniższy artykuł ma za zadanie pomóc w określaniu powyższej nazwy, przedstawi podstawowe zasady jej tworzenia. Art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług mówi, iż wymaganym elementem na fakturze jest nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Żaden przepis nie definiuje jak […]

Materiały i towary- definicja Definicje materiałów i towarów zostały wyjaśnione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów . Zgodnie z § 3. ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia pojęciem materiałów podstawowych określa się takie surowce, które w procesie produkcji albo podczas ...